טיפים בתכנון מס

1. מעצמאי לחברה בע"מ – מעל רווח של 35,000 ₪ לחודש מומלץ להעביר את הפעילות ממסגרת שעצמאי למסגרת של חברה בע"מ.

2. עבודה מהבית – במידה והעסק עובד מהבית ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות חדר העבודה כגון

ארנונה, חשמל, ועד בית ועוד

3.  חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד בעסק – בעקבות פס"ד קלס, ניתן לדרוש חישוב נפרד ני

זוג העובדים ביחד בעסק, כלומר ניתן להוציא תלוש משכורת לבעל או האישה בהתאמה.

כמובן יש לשמור ראיות לעבודה, כגון שעון נוכחות, שמירה על תכתובות פנימיות ועוד.

4. דיווח על בסיס מזומן – ישנם עסקים,בד"כ עסקים אשר אינם מחזיקים במלאי,אשר רשאים

לדווח למס הכנסה אך ורק על הכנסות והוצאות אשר התקבלו והוצאו בפועל.

כלומר אפילו אם הוצאה חשבונית מס ללקוח, ניתן לנטרל אותה לצורך הדיווח השנתי למס

הכנסה, עד אשר הכסף יתקבל בפועל.

5. מתנות ללקוחות וספקים – ניתן להכיר כהוצאה עד סכום מסוים (180 ₪) מתנה שניתנה ללקוח

או ספק אשר נמצאים איתו ביחסי עבודה.

לכן אם הוזמנת לחתונה של ספק שלך לדוגמא, יש לשמור על ההזמנה לחתונה בתוספת צילום

של השיק שניתן, על מנת שמס הכנסה יוכל להכיר בהוצאה זו.

6. הוצאות מימון – 80% מהוצאות המימון אשר שימשו לצורך רכישת רכוש קבוע יוכרו לך לצורך מס.

לכן אפילו אם אתה לא מנהל הנהלת חשבונות כפולה, מומלץ לבצע מעקב אחר הוצאות אלו, או

לדרוש מהבנק אישור על מנת לדרוש הוצאות אלו.

טיפים בהערכות לתום שנת המס

לקראת הגשת הדוח השנתי ישנן מספר פעולות שכדאי לבצע על מנת לחסוך במס.

1. חוב אבוד – במידה ואין סיכוי לגבות חוב מלקוח בעייתי יש לדרוש חוב זה כאבוד.
על מנת לדרוש הוצאה זו יש להמציא הוכחות כגון פס"ד של בית משפט ועוד.

2. תביעות תלויות – יתכן שספק או לקוח שלך הגישו נגדך תביעה,וסיכויי התביעה הם גבוהים לדעת
היועץ המשפטי שלך, ניתן לדרוש הוצאה זו במידה ואתה מדווח על בסיס מצטבר, ההפרשה תהיה לפי אחוז הסיכוי להתממשותה.

3. הקדמת הוצאות – מדובר אך ורק על הוצאות שוטפות כגון הוצאות משרדיות, ולא על רכוש קבוע אשר מופחת במשך מספר שנים.

4. דחיית הכנסות – במידה ושיעור המס הצפוי אמור לרדת, מומלץ לדחות הכנסות לשנה הבאה.

5. מלאי מת – במידה וישנו מלאי השוכב על המדפים ללא דורש, ואין סיכוי שיימכר במחיר סביר, מומלץ למכור אותו לפני סוף שנה (בצורת סטוק וכו') .

6. בטוח לאומי – את התשלום בגין חודש דצמבר מומלץ להקדים ולשלם עד ה 31 בדצמבר על מנת שיכנס לאישור השנתי של בטוח לאומי. 52% מדמי בטוח לאומי מוכרים כהוצאה.

7. ספירת מלאי – בעת הספירה חשוב לשים לב למחיר הפריטים. במידה ומחיר השוק נמוך ממחיר העלות יש לציין מחיר זה.

8. קרן פנסיה וקרן השתלמות – יש להפקיד באפיקים אלו על מנת לנצל את הטבות המס שהמדינה מעניקה .

9. נקודות זיכוי וניכויים שונים – יש להתייעץ עם הרו"ח לגבי זכאויות נוספות כגון,נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי, זיכוי בגין תשלום למוסד סעודי בגין ילד או הורה ועוד.

10. תשלום חוב – יש לערוך דוח רווח והפסד שנתי ובו צפי הרווח לצורך מס הכנסה. במידה וישנו חוב מומלץ לשלם את יתרתו עד ה 31 בינואר של שנה הבאה.

כך תמנע מריבית והצמדה.

 

* מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי
חוק העמותות, התש"מ – 1980 סעיף 19(ג)(1) קובע חובת מינוי רואה חשבון לעמותות בעלות מחזור שנתי מעל לרף שנקבע בחוק.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: