באופן כללי, כל קטין זכאי לתשלום בעבור מזונות ילדים ללא קשר לשאלה האם הוריו נשואים או לא. אב חייב במזונות בעבור ילדיו גם במצב בו הוא אינו נשוי לאמם וגם במידה והוא נשוי לאישה אחרת (גם אם הוא לא מכיר בהם).

אב חייב במזונות עד גיל 18 ולאחר מכן במהלך שלושת שנות השירות הצבאי יחויב האב בתשלום שליש מהמזונות.

מזונות ילדים, מִן הַסְתָם , הינו נושא רגיש וכאוב גם מצד האם וגם מצד האב. הראשון ינסה להתחייב בעבור כמה שפחות בעוד השניה תנסה לקבל כמה שיותר. והילדים באמצע.

לצורך קביעת סכום המזונות בית המשפט יפעל לפי עקרון טובת הילד, בבואו להחליט על סכום המזונות יבדוק בית המשפט את צרכי הילדים ואת היכולת הכלכלית של האב או האם.

את קריטריון 'צרכי הילדים' ניתן לחלק לשניים-

1.צרכים הכרחיים

2.צרכים מדין הצדקה

צריכים הכרחיים הינם מזון וביגוד, דברים הדרושים לקיום הבסיסי, הסכום המינמלי לצרכים אלו עומד על 1,200-1,300 ₪ , הורה בעל יכולת ישלם יותר מסכום זה.

צריכים מדין הצדקה אלו אותם עלויות לרמת החיים אליה הורגלו הילדים, מדובר בצרכים אשר מעבר לצרכים ההכרחיים (חוגים, ביגוד מותגים, מסעדות וכדומה).

חובת תשלום מזונות

חובת תשלום המזונות ההכרחיים היא על האב בלבד.

במזונות מדין צדקה, לעומת זאת שווים האב והאם, והם ישתתפו באופן יחסי להכנסותיהם הפנויות.

האם תשתתף בהוצאות מדין צדקה אך ורק אם ידה משגת ולאחר סיפוק צרכיה שלה.

יודגש כי החל מגיל 15, כל טווח המזונות הוא מדין צדקה וזאת אומרת חלוקה שוויונית יותר בין האב והאם.

בנוסף לסכום המזונות, יישאו ההורים בחלקים שווים בהוצאות הרפואיות, גן וצהרון.

הנוסחה עצמה נשענת על שלושה פרמטרים מרכזיים:  גובה הכנסתו(ברוטו) של כל אחד מההורים, מספר הילדים ומספר הימים בהם שוהים הילדים אצל כל אחד מההורים.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: