מחשבון מענק לעצמאיים ושכירים בעל שליטה בחברה

👈 מענק עד 10,500₪
וניתן להגשה החל מ- 12/5/20 ועד 12/7/20
* תנאים לקבלת המענק:
✅ ירידה במחזור 3-6/20 (לעומת 3-6/19 ) לפחות ב- 25%
✅ הכנסה חייבת כעצמאי ו/או שכיר בעל שליטה + הכנסה חייבת של החברה כפול אחוז החזקה מתחת ל- 1,000,000 ₪