לצורך הגשת הדוח השנתי,

 1. יש למלא שאלון פרטים אישיים – לחץ כאן
 2. יש לשלוח אלינו למייל TAX@MENA.co.il
  • עדכון בכתב לגבי שינוי בכתובת מגורים / עסק
  • צילום ת.ז כולל ספח  + צילום ת.ז של בן/בת זוג כולל ספח
  • פירוט בני המשפחה לרבות ילדים

 3. להוציא מאתר האינטרנט של הבנק / חברת השקעות טופס 867 (בגין רווחים מניירות ערך)

 4. אישורים של הפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרן השתלמות
  נשלח בדואר מידי שנה ואפשר להוציא מאתר האינטרנט של חברות הביטוחלחץ כאן
 1. מסמכים נוספים שיש לשלוח
  • במידה והנך או בן/ת זוגך שכירים – יש לשלוח את טופס 106 + טופס 106 של בן/בת הזוג
  • בעל רכב – העתק פוליסות בגין ביטוח חובה, ביטוח מקיף, צלום רישיון רכב ומספר ק"מ
  • בעלי שליטה ובעלי מניות – לפרט את שכר, דיבידנד, ריביות וכדו'
  • יש לך חשבון עסקי – יש לשלוח אישורים שנתיים על תשלום ריביות ועמלות
  • תרומות במהלך השנה – יש לשלוח אישורים מקוריים
  • סיום תואר אחרי 2016 – אישור על סיום לימודי תואר ראשון / שני (אם קיים)
  • במידה וישנם הכנסות אחרות – יש לשלוח פירוט מלא (כגון:שכ"ד, הכנסות מחו"ל, פיצויים וכו')
  • יש לכם ילד נטול יכולת במוסד רפואי / לקוי למידה – יש לשלוח אישור החזקה וטופס 127 חתום
  • קנית/ מכרת נדל"ן – יש לשלוח אישורים ותשלומי מס שבח

את המסמכים יש לשלוח במייל אחד מסודר ל – tax@mena.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם.

                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                   מנע רואי חשבון