סוף השנה הגיע - האם מגיע לך החזר?

כספי המיסים המשולמים על ידי המעסיק מועברים ישירות למס הכנסה, אלא שאלמנטים שונים המשפיעים על החישוב השוטף יכולים לייצור פערים גדולים בחבות המס שבלעדיכם לא תדעו שמגיע לכם.

מנע רואי חשבון ממליצים לבדוק את זכאותכם להחזר ממס הכנסה, האפשרית עד 6 שנים רטרואקטיבית.

במשרדנו אנו גובים אך ורק אחוז מסך ההחזר, ללא דמי פתיחת תיק, לא קיבלת לא שילמת!

 

אנו ממליצים לכל שכיר לבדוק האם הוא זכאי להחזרים ממס הכנסה.

ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורנית .

אנו גובים אך ורק אחוז מסך ההחזר.

אנו לא גובים עלות פתיחת תיק.

לא תשלם אם לא תהיה זכאי להחזר.

(כל שכיר יכול להיות זכאי להחזר מס. מי שעצמאי או שבן זוגו עצמאי אינו זכאי להחזר מס).

 

על פי סקרים, מידי שנה הציבור מאבד כ מיליארד ₪ בהחזרי מס שהתיישנו וישארו בקופת המדינה.

לכ80% ממשלמי המיסים מגיע החזר מס, הגיע הזמן לבדוק האם גם לך מגיע החזר…

החזרי מס נוצרים כיוון שמס הכנסה מחשב את סכום המס באופן שנתי כצפוי מתחילת השנה, והמס השוטף אותו שילמנו במהלך השנה לא תמיד מסתכם לסך הכול הצפי שמס הכנסה חישב מראש.

באופן כללי, זכאות להחזר ממס הכנסה ניתנת עבור מי שבחישוב בסוף השנה נתגלה כי חבות המס שלו נמוכה מסכום המס אשר שולם בפועל.

כיצד מצב כזה יכול להתרחש? במידה והעובד לא עבד באופן רציף במהלך השנה , עובד אשר זכאי לזיכויים וניכויים המגיעים לו מכוח החוק ולא גולמו במס הכנסה כיוון שלא הצהיר עליהם למעביד וכן, טעויות של המעביד עצמו בין אם טכניות או בין חוסר יכולת של המעביד ליישם את ההנחות במס.

ולחלק המעניין, אילו שאלות עלינו לשאול את עצמנו שהתשובה 'כן' עליהן ייתכן ומגיע לנו החזר מס:

1. לא עבדת בחלק מהשנה.

2. החלפת מעבידים במהלך השנה ללא ביצוע של תאום מס.

3. באם לעובד, בת זוגתו, או למי מבני משפחתו מדרגה ראשונה הייתה בעיה רפואית .

4. עולה חדש עד 3 שנים מיום העליה ארצה.

5. שינויי סטטוס אישי או משפחתי במהלך השנה (גירושין,לידת ילד,מזונות וכו')

6. מגורים באזורים אשר נחשבים ליישובי עדיפות לאומית (יהודה ושומרון, גליל,נגב וערבה)

7. האם עבדת במהלך השנה בארץ ובחו"ל.

8. חיילים משוחררים למשך שלוש שנים מיום השחרור.

9. תשלומים אשר שולמו באופן עצמאי לקופת גמל, קרן פנסיה וביטוח חיים.

+ האם אוכל לדעת מראש האם אני זכאי להחזר לפני תחילת התהליך של הגשת הדוחות?

על מנת לדעת האם אנו זכאים להחזר לפני הגשת הדוחות, חשוב תחילה לרכז את כל הנתונים והמסמכים הדרושים הנוגעים להכנסה השנתית, סטטוס אישי ומשפחתי, מסמכים הנוגעים למצבנו הרפואי וכן הנוגעים בדבר מצבנו המשפטי. את החישוב ניתן לעשות באמצעות מחשבון ההחזרים שבאתר אגף מס הכנסה.

+ אני עובד בשתי עבודות וביקשו ממני תאום מס. מה זה?

במידה והנך עובד בשתי עבודות כשכיר או ובמקביל  כעצמאי ושכיר   הינך נדרש להביא ממס הכנסה טופס תאום מס. בטופס זה מס הכנסה אומר למעסיק כמה מס הכנסה המעסיק הנוסף שלך צריך  לנכות משכרך. ללא טופס זה ינוכה ממך שיעור המס המקסימאלי (48%).

+ הציעו לי לעבוד כפרילנסר במקום כשכיר עם תלוש. האם כדאי לי?

היתרון העיקרי בעבודה כעצמאי לעומת שכיר הוא שניתן לקזז הוצאות הן לצרכי  מע"מ והן לצרכי מס הכנסה ובכך להקטין את חבות המס. עם זאת כאשר אתה לא שכיר הקשר עם המעביד פחות תלותי והוא יכול להפסיק את ההתקשרות איתך ללא כל חבות (פיצויים וכד´).

+ האם ישנה חובה להגיש דו"ח שנתי על מנת לקבל החזרים ממס הכנסה ?

התשובה חיובית , על מנת לקבל החזרים יש להגיש למס הכנסה דו"ח על ההכנסות . דו"ח השכירים פחות מסובך מהדו"ח אותו חייבים להגיש מי שמחויב בהגשת דוח שנתי והוא נקרא  "החזר מס לשכירים".

+ אילו מסמכים עלי לאסוף ולשמור על מנת לקבל החזרים ממס הכנסה?

בנוסף לטופס "החזר מס לשכירים" שהזכרנו כאמור, יש להציג בפני מס הכנסה מסמכים בנוגע להכנסות ,הניכויים והזיכויים האישיים שלנו. מסמך הכנסות יהא ,למשל, טופס 106 אשר מרכז את כל המשכורות השנתיות, אישורים רפואיים לגבי מצב ספציפי, אישור רשות מקומית בדבר מקום מגורים, טופס 161 בגין פיצויים, אישורים שנתיים מקופת גמל וכדומה.

+ במהלך השנה הייתה תקופה בה הייתי מובטל וקיבלתי דמי אבטלה, האם ניתן לקבל החזר ממס הכנסה בגין המס ששולם לכשחזרתי לעבוד?

כמו שהזכרנו, חישוב המס בידי מס הכנסה מחושב על בסיס שנתי וכן מתבסס על משכורתנו, דמי אבטלה והכנסות נוספות באם קיימות. לכן במצב בו מהלך העבודה לא היה רציף במשך השנה הרי שנוכל לקבל החזר מס כאשר יתבצע החישוב השנתי של ההכנסות.

+ אבד לי טופס 106 המרכז את הכנסותיי ממשכורת המעביד מסרב להעביר לי אותו. האם ניתן לקבל החזרי מס בלעדיו?

טופס 106 הינו אבן הראשה בתהליך קבלת החזר המס וקיימת דרישה להציג אותו. על פי החוק מעביד מחויב להעביר את טופס 106 עד ה 31 למרץ בנוגע לשנה הקודמת. ניתן לאתר את המעביד ולבקש ממנו את הטופס גם לגבי שנים שעברו. במקרים חריגים יהיה ניתן להסתמך על תלוש המשכורת האחרון.

+ האם בשל הגשת הדו"ח בעבור החזרי מס יגרום למס הכנסה מעתה לדרוש ממני דוחות באופן תדיר?

הגשת דו"ח 'החזר מס לשכירים' אכן פותח 'קריאה' ורישום במס הכנסה אולם פעולה זו אינה נחשבת ל'פתיחת תיק' ואין לראות בה כפעולה אשר תחייב אותנו בעתיד בהגשת דוחות.

+ האם עלי להגיע פיזית לפקיד השומה במהלך התהליך?

ברובם ככולם של המקרים התשובה שלילית, כל דו"ח המוגש למס הכנסה עובר בדיקה ללא נוכחות הנישום. עלינו חלה החובה לוודא את נכונות הפרטים וכן שכל הפרטים שנדרשים אכן נשלחו. אי שליחת פרטים עלולה לגרום לתשלום מס נוסף.

+ האם קיים מקרה בו אגיש בקשה להחזרי מס ומס הכנסה ימצא לנכון ויחייב אותי במס נוסף?

מצב כזה ייתכן ויתרחש במקרה בו הדו"ח שהוגש לא כלל את כל הנתונים הנדרשים ולא נבדק ע"י בעל מקצוע המתמחה בנושא.

+ עד כמה שנים רטרואקטיבית אחורה ניתן לבקש בגינם החזר ממס הכנסה?

בקשת החזרים ממס הכנסה מוגבלת לתקופה של 6 שנים אחורה מתוך שנת המס לגביה הוגש הדו"ח על ההכנסות.

+ כסף שדרשתי בגין שנים אחורה, האם הכסף מוחזר כשהוא צמוד ונושא ריבית מאותה השנה עליה מתבצעת החזר המס?

סעיף 160 (ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי החזר המס צמוד ונושא ריבית שנתית בשיעור של 4%. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס.

האם יש 'דדליין' (תאריך סופי) אשר עד ליום זה ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס ואת הדו"ח?

כאשר יחיד , שכיר, מגיש דו"ח שנתי הרי שאין חובת הגשה חוקית ולכן ניתן למסור את הבקשת החזר בצירוף הדו"ח בכל מועד.

+ ביצוע התהליך בעזרת חברה המתמחה בהחזרי מס- למה כמה ואיך?

כמו בהרבה תהליכים בירוקרטים אחרים, גם במקרה הזה רצוי להיעזר באיש מקצוע אשר מכיר את נבכי החוק ולטפל בבקשה בצורה המקצועית יותר. היתרון של חברות המתמחות בהחזרי מס נעוץ בעיקר בידע ובניסיון שלהן, אותו ניסיון מתורגם ליכולת לאמוד את ההחזר הצפוי, התקשרות מול רשויות המס וכן ווידוא כי כל החומר והמסמכים הנדרשים לתהליך אכן נמצאים ובכך לחסוך תשלומי מס מיותרים בשל בקשת החזר לקויה ואי נעימויות מול רשויות המס. הוצאה בגין טיפול בהחזר מס הינה הוצאה מוכרת אשר מותרת בניכוי מההכנסה החייבת של הנישום, מה שאומר שבשנה בה שולם שכר הטרחה זכאי הנישום להחזר מס בעבור ההוצאה הנ"ל.

מלבד התשלום בעבור פתיחת התיק, רוב החברות גובות את התשלום עם קבלת ההחזר. שכר הטרחה נע בין כמה מאות שקלים לשיעור קבוע מההחזר מס (14%-22%) ,החזר המס מתקבל ישירות לחשבון הבנק של הנישום, אלא אם סוכם כי ההחזר יועבר לחשבון נאמנות של חברת החזרי המס, ינוכה ממנו הוצאות הטרחה ולאחר מכן יועבר ללקוח.

+ כמה עולה הטיפול שלכם בהחזר המס?

אנו לא גובים שכר טרחה במידה ולא מגיע לכם החזר. רק במידה ואתם זכאים להחזר מס נגבה מכם סך של 15%+ מע"מ מסכום ההחזר. אנו לא גובים עבור פתיחת תיק.

מחלקת החזרי מס

במשרדנו מחלקה שלמה המורכבת מרואי חשבון, כלכלנים ויועצי מס אשר מתמחה בהחזרי מס.

ישנן סיבות רבות לקבלת החזר מס כגון:

משכנתא • תואר אקדמאי • חופשת לידה • מילואים • החלפות עבודות • מענק חד פעמי • שבתון • קרנות השתלמות • ביטוחי חיים/קופ"ג • חד הורי • ליקוי למידה • משלם מזונות • בן משפחה חולה • השקעות בשוק ההון • אבטלה • התמחות • ועוד…

בדיקת זכאות להחזר הינה חינם.

הבדיקה מתבצעת על ידי צוות רואי חשבון ומוגשת לרשויות המס תוך ימים ספורים מקבלת כל המסמכים.

מבין לקוחותינו: עובדי משרדי ממשלה, עובדי רשויות מקומיות, עובדי ארגון והסתדרות המורים בישראל, עובדי תעשיה אווירית, עובדי רשות שדות התעופה, משרתי כוחות הביטחון, עובדי חברות גדולות במשק ועוד

נשמח לעמוד לרשותכם בעזרת אתר ייעודי בנושא זה – המרכז להחזרי מסimas

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: