לעיתים נוצרים הפסדים בעסק אותו אנו מנהלים. ההפסדים אינם נעימים, יוצרים מחסור בתזרים המזומנים של העסק ובמקרים קיצוניים יביאו לסגירתו.

להפסדים ניתנה התייחסות בפקודת מס הכנסה, הן במישור הפירותי והן הפסדים במישור ההוני ובהשקעות בשוק ההון.

מאמר זה יבהיר לכם כיצד אפשר להשתמש בהפסדים על מנת להקטין את חבות המס.

הפסדים במישור הפירותי / השוטף

הפסד יכול לקרות לאדם בעסקו מסיבות רבות: ירידה במכירות, עליה חדה בהוצאות, הוצאות לא צפויות, הורדת מחירים על ידי מתחרים, שינוי טכנולוגי ועוד.

פקודת מס הכנסה מתייחסת להפסדים מעסק בסעיף 28. הפקודה אומרת כי ". . .הפסד שהיה לאדם בשנת המס… ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת… ממקורות אחרים באותה שנת מס."

 • משמעויות: אין קיזוז אחורה. אם לדוגמא בשנת 2009 היה רווח בעסק ובשנת 2010 היה הפסד, אין אפשרות לקזז את ההפסד של 2010 כנגד הרווח שהיה בשנת 2009
 • משמעות נוספת: כאשר מתבצע חישוב נפרד לבעל ולאישה אי אפשר להעביר את הפסד הבעל לקיזוז כנגד הכנסת האישה ולהיפך.

מה קורה אם אין מספיק הכנסות שניתן לקזז מהן את ההפסד?

ניתן להעביר את קיזוז ההפסד לשנים הבאות: שנה אחרי שנה כנגד "…הכנסה מעסק או משלח יד"

 • משמעויות: הקיזוז בשנים לאחר השנה בה היה ההפסד מעסק יתבצע רק מהכנסות עסקיות כולל מול רווח הון ריאלי עסקי, ובאופן רציף שנה אחרי שנה עד שההפסד יקוזז במלואו. אין אפשרות לקזז הפסד מהכנסות כמו שכר דירה, דיבידנד, וכ"ד. כמו כן אין אפשרות לעשות תכנון קיזוז ההפסד מול השנה בה שיעור המס גבוה יותר.

קיזוז הפסדים עסקיים מול הכנסות משכר עבודה

בשנת היווצרות ההפסד הקיזוז מותר וכתוב במפורש: "…ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס.."

בשנים שאחרי שנת ההפסד: ניתן לקזז הפסד מהכנסת שכר אם נתקיימו באותו אדם המבקש את הקיזוז כל התנאים הבאים: לא הייתה לו הכנסה מעסק או משלח יד, הוא סגר את העסק בו היה לו הפסד בשנים עברו, מקורו של ההפסד לא מחברה משפחתית או חברת בית.

 

קיזוז הפסדים מהכנסות פסיביות (כמו שכר דירה)

הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין, ניתן לקיזוז כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות.

 • משמעויות: הקיזוז יכול להיות רק כנגד הכנסה מאותו מקור בדיוק ( אין אפשרות לקזז הפסד משכירות בנין א' כנגד הכנסות בנין ב' )
הפסדי הון
 1. ההתייחסות במאמר זה היא רק להפסדי הון ריאליים. הן הפסדי הון עסקיים והן הפסדי שבח ריאליים ממכירת נכס מקרקעין.סעיף 92 לפקודה אומר: "…סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס ….יקוזז תחילה כנגד ריווח ההון הריאלי…."
  • משמעויות : הפסד הון ריאלי ניתן לקזז בשנת היווצרות ההפסד כנגד כל רווח הון ריאלי.

   

  הפסד הון במכירת נייר ערך: סעיף 92 (4) "… יקוזז כנגד כל רווח הון ריאלי… " ואם ההפסד גדול מהרווחים האחרים, ניתן לקזז את ההפסד גם כנגד…"הכנסה מרבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר.." ואם ההפסד לא מתקזז ניתן גם לקזזו כנגד…."הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים…שהמס לא עולה על 25%.."

  • משמעויות: הפסדים מניירות ערך שהיו לנו בבנק באופן פרטי ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי גם עסקי. כמו כן ניתן לקזזם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד.
  • סייג ועדת טרכטנברג: החל משנת 2012 שעור המס על דיבידנד של בעלי שליטה בחברה עולה ל 30%, אי אפשר יהיה לקזז הפסדים כנגדו עד לשינוי הסעיף.

   

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: