תלוש שכר על שום מה? משום שבעבר הופק התלוש בצורה ידנית באמצעות טבלאות עזר שהודפסו והעסיקו את מנהלי החשבונות במשך ימים ארוכים…מבנהו הצר והיותו נתלש מדף אחד כולל העניקו לו את שמו "תלוש משכורת".

ועכשיו, אחרי שהבנו למה תלוש השכר קיבל את שמו בואו נתרכז בדבר החשוב באמת, הבנתו.

תלוש השכר זה לא עוד דף נייר עם מספרים עליו, מלבד המספרים היבשים תלוש השכר הינו במסמך משפטי מחייב אשר מלבד היותו מסמך המספק מידע על סכום המשכורת ונתונים כמותיים נוספים, כאמור, הוא גם משמש כמסמך אשר יש בו בכדי להעיד על מצבו הפיננסי של אדם ויכולותיו הכספיות.

מלבד אלו, תלוש השכר מאפשר לנו לבדוק ולאמת כי זכויותינו החוקיות מופיעות ונצברות כדין.(ימי מחלה, החזרי נסיעות וכו').

תלוש השכר חייב שישקף, הלכה למעשה, את משכורתו של העובד באופן מדויק. מלבד החובה החוקית שבעניין , חישובים מסוימים נעשים על סמך תלוש השכר. לדוגמה , עובד שיבקש לקבל דמי אבטלה יתבקש להמציא את תלוש השכר האחרון ומשם יגזרו את סכום דמי האבטלה.

לרבים מאיתנו תלוש השכר, מלבד שורת 'הנטו', הוא מסמך עלום ולא תמיד מובן- והרי מדובר בכסף שלנו ! זה המקום לציין כי תלוש השכר אינו טובה אשר עושה לכם המעביד, אלא מסמך המעוגן בחוק.

החל מפברואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר שמסדיר את מבנה תלוש השכר לעובדים שכירים במשק.

מבנה התלוש החדש

כותרת תלוש השכר מייצגת את החודש (או התקופה הקלנדרית) בעדה שולם השכר.

מבנה התלוש מורכב, בדרך כלל, משלושה חלקים עיקריים.

חלקו הראשון של התלוש מפרט את פרטי המעסיק והפרטים האישיים שלכם ואת הנתונים המקשרים אתכם לעבודה כגון תפקיד או מספר עובד, פרטים אלו נמסרים בדרך כלל למעביד ביום ההעסקה הראשון. בחלק זה גם מצוין אופן התשלום (יומי,חודשי וכו'). חשוב לוודא כי הפרטים נכונים ותקינים.

נתון חשוב שיתכן שיופיע כאן הוא מס' תיק הניכויים שלכם במס הכנסה, דרך מספר זה, במצב בוא מנכים לכם מס הכנסה,  תוכלו לברר פרטים לגביכם במס הכנסה.

וותק העובד- סעיף חשוב מאוד בתלוש השכר, לוותק יש השלכות חשובות בעתיד העובד לגבי זכויות דמי הבראה, פנסיה, פיצויי פיטורין וכדומה. וותק העובד מחושב מהיום בוא התחיל לעבוד ללא קשר לחילופי תפקיד באותו המקום עבודה. עובד אשר החל לעבור במרץ 2015 וביום אפריל 2016 עבר לתפקיד אחר, תאריך תחילת העבודה אשר יופיע בתלוש יהא מרץ 2015.

החלק השני הוא החלק החישובי אשר בתלוש, חלק זה מפרט את רכיבי השכר והאופן בו שולמו (למשל, מספר שעות כפול שכר שעתי) וכן רכיבי שכר נוספים אשר מתווספים ומופחתים מהשכר כגון הוצאות נסיעות,אחזקת רכב וכן ניכויי חובה כגון מה הכנסה, ביטוח לאומי וכן ניכויים נוספים בדומה לתשלום לוועד עובדים או מקדמות אשר קיבל העובד.

חלקו השלישי של התלוש מכיל מידע לגבי סכומים מצטברים של רכיבי השכר. מידע זה מצטבר מתחילת השנה (ינואר) ונותן מידע לגבי ימי חופש צבירים, ימי מחלה וכדומה.

הפקת תלוש השכר דרוש שתעשה בצורה מקצועית המבטיחה עמידה בלוחות זמנים והפקת תלושי המשכורת בזמן. נדרשת הפקה של דוחות שנתיים בדומה לטופס 106, כמו כן על החברה להתעדכן בשינויי החוק המשתנים תדיר והיכולת ליישמם באופן מהיר.

יש לדעת לטפל באופן מקצועי במקרים חריגים ומיוחדים כגון פיטורין, פרישת עובדים, תאונות עבודה, יציאה של עובדים לימי מילואים, דמי לידה וכדומה.

אין לזלזל בתלוש, מדובר במסמך משפטי מחייב אשר מלבד היותו מסמך המספק מידע לעובד הוא גם משמש כמסמך אשר יש בו בכדי להעיד על מצבו הפיננסי של אדם ויכולותיו הכספיות.

מידע נוסף ניתן לקבל מחוק הגנת השכר אשר ניתן למצוא כאן.

חשבות שכר מטפלת בנושאים הבאים

חישוב תלושי שכר

הפקת תלושי שכר לעובדים

זקיפת שווי לעובד בתלוש המשכורת : שווי רכב, שווי טלפון נייד , שווי מתנות וכדומה.

דיווח חודשי למס הכנסה וביטוח לאומי על גבי טופס 102

דיווח שנתי למס הכנסה ריכוז נתוני שכר – הגשת טופס 126

תשלומים למוסדות: מס הכנסה וביטוח לאומי מעסיקים

הכנת תשלומים לקופות גמל , קרן פנסיה וקרן השתלמות.

חישוב פיצויים והפקת טופס 161

ייעוץ שוטף בדיני עבודה

עריכת הסכמי העסקה ושכר לעובדים.

שרותי חשבות שכר ניתנים לחברות ולעסקים עצמאים

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: