האם כדאי לפתוח חברה או עוסק מורשה?

שאלה זו הינה שאלה אשר עולה לעיתים קרובות. יש לזכור, כי קיימים מגוון שיקולים אשר יש לשקול עת מקבלים החלטה האם הקים חברה בע"מ או עוסק מורשה. להלן מספר יתרונות שיש לשקול כאשר בוחנים את הכדאיות בהקמת חברה?

מהי חברה בע``מ (בערבון מוגבל)?

חברה בע"מ הינה התאגדות בעלת ישות משפטית נפרדת אשר מאגדת אדם אחד או מספר אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווחים. חברה היא הכלי העיקרי לקיומה של פעילות עסקית.

פקודת החברות [נוח חדש], תשמ"ג-1983 וחוק החברות, התשנ"ט-1999

מי יכול להקים חברה בע``מ וכיצד עושים זאת?

כל אחד יכול להקים חברה- בין אם הוא אדם פרטי יחיד או תאגיד. סעיף 2 לחוק החברות, התשנ"ט-1999  קובע, כי כל אדם לרבות תאגיד ראשי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות או אינן נוגדות את תקנת הציבור (למשל חברה שהוקמה במטרה לסחור בבני אדם או למטרות הימורים).

ניתן להיות בעל מניות יחיד בחברה (ראה סעיף 3 לחוק החברות). כך שאדם יכול לבחור כיצד לבצע את פעילותיו העיסקיות בין אם במסגרת חברה ובין אם במסגרת עוסק מורשה.

הליך רישום חברה בע``מ:

רישום חברה מתבצעה מול רשום החברות. על מנת להקים חברה ולרשום אותה נדרשים מספר מסמכים:

  • טופס הגשת מסמכים לרישום.
  • תקנון.
  • טופס בקשה לרישום חברה.
  • טופס הצהרת דריקטורים ראשונים.
  • הצהרת בעלי מניות.
  • אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה.
היתרונות בהקמת חברה בע``מ-

קיימים יתרונות רבים למיסוד הפעילות העסקית כחברה בע"מ. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו על מנת להחליט האם גם הוא מסוג המקרים בהם כדאי להקים חברה בע"מ.

חיסכון בתשלומי הביטוח הלאומי- לפי חוק הביטוח הלאומי עצמאי שפועל כעוסק מורשה משלם על כל הכנסותיו ביטוח לאומי ודמי בריאות. כאשר הפעילות הינה באמצעות חברה בע"מ משלמים ביטוח לאומי ודמי בריאות רק על משכורת שמושכים מהחברה ואילו על דיבידנדים קיים פטור מתשלומים אלה.

חיסכון בתשלום מס הכנסה

יחיד הפועל כעוסק מורשה משלם מס הכנסה לפי מדרגות מס בהתאם לגובה הכנסותיו. גובה מדרגת המס המירבית הינה בשיעור של 50% נכון לשנת 2015. כאשר חבות המס המוטללת על חברה הינה בשיעור של 25% ושיעור המס המוטלל על דיבידנד הינו 30%.

פעילות באמצעות חברה מאפשרת צבירת רווחים לצורך מימון או השקעה וכך ניתן לדחות את תשלומים המס רק במועד משיכת הדיבידנד.

אישיות משפטית נפרדת-

מעבר להיבטים הכללים במיסוד הפעילות העסקית כחברה קיימים היבטים נוספים כגון הגנה על בעלי המניות (מלבד מקרים קיצוניים) שכן החברה הינה אישיות משפטית נפרדת ולא ניתן מבחינה משפטית (בלבד מקרים קיצוניים) לדרוש מבעל המניות לשאת בחובות המוטלים על החברה.

לסיכום!

כדי לבחון האם כשאי למסד את הפעילות העסקית כחברה בע"מ יש לבחון את מחזור הההכנסות, נפח הפעילות, מיקום הפעילות (בארץ ומחוצה לה), משאבים קיימים וכו'. לכן בטרם קבלת החלטה האם כדאי למסד את הפעילות כחברה בע"מ מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בשילוב הצגת הנתונים הספציפיים לאותה פעילות ולבחון את היתרונות והחסרונות.

ליזם המתכנן לפתוח עסק חדש יש שאלות רבות הנוגעות להתנהלות מול שלטונות המס, לעבודה מול בנקים, למי מוכרים ? באיזה מחיר ? כיצד גובים כסף מלקוחות ? כמה וכיצד משלמים לספקים ונותני שרות ? ועוד??

אנו נותנים ייעוץ מס ללא חיוב ליזמים בתחילת דרכם, כמו גם ייעוץ בנושאים כלכליים ושיווקיים. אנו יודעים להקשיב לחלומות ולכוון אותם שיהפכו למציאות.

יזם המקבל את שרותינו אינו צריך להגיע למשרדי שלטונות המס. אנו רושמים את העסק במס הכנסה, במס ערך מוסף ובמוסד לביטוח לאומי. הרישום נעשה ישירות למחשבי שלטונות המס.

יזם הפותח את עסקו במשרדנו מקבל תעודת עוסק מורשה תוך מספר דקות, ואישור ניכוי במקור – עד סוף יום העבודה.

 

לקוחותינו רואים את משרדי מס הכנסה רק מבחוץ / מרחוק

פתיחת תיק מס הכנסה ניכויים לצורך תשלום משכורת  וניכוי מס במקור מתשלומים לספקים.

אם התיק לניכויים נפתח בעת פתיחת התיק יש למלא בטופסי פתיחת התיק את הפרטים  בחלק ג לטופס 5329 לעצמאי ובטופס  4436  לחברה או לתאגיד אחר

אם התיק לניכויים לא נפתח בעת פתיחת התיק . יש למלא מחדש את הטפסים עם  הפרטים המזהים (חלק א) וחלק ג לטופס 5329 לעצמאי ו לטופס  4436  לחברה או לתאגיד אחר .

יש לשים לב שבמקרים מסוימים חלה חובת ניכוי מס במקור גם על עסקים קטנים שלא מעסיקים עובדים , כגון בגין תשלום שכ"ד. במקרים אלו יש לפתוח תיק במס הכנסה  "ניכויים" .

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: