דוחות כספיים - צילום מסך של המצב הפיננסי בעסק

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית. לרוב מדובר בסוף שנת כספים, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון. דרך הדוחות הכספיים אנחנו יכולים לאמוד את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית (תאגידים וחברות פרטיות או ציבוריות, עוסק מורשה, עוסק פטור, עובד מהבית ומוסדות ללא כוונת רווח – מלכ"ר).

הדוחות הכספיים כוללים שני אלמנטים בסיסיים:
  • מאזן – דו"ח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי לסוף תקופה.
  • דו"ח רווח והפסד (או דו"ח על הרווח הכולל) – דו"ח שמציג את התוצאות הכספיות של החברה עבור תקופה חשבונאית.

מנע רואי חשבון מציעים לכם ביקורת ועריכת דוחות כספיים – בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו, ולפי כללי IFRS או US GAAP, לפי העניין. אתם מקבלים גם בדיקת נאותות חשבונאיות, ייעוץ בנושאים חשבונאיים, אישורים מיוחדים, ניהול סיכונים וביקורת פנימית – Risk Advisory Service, ליווי עסקי, טיפול וייעוץ בענייני מס, מע"מ, ניכויים, ביטוח לאומי ועוד.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו עכשיו: 077-3-400-400 או השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם: