קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי המאגד מספר בני אדם (לרבות חברה) יחד להשקעה משותפת בניירות ערך. כל אדם אשר השקיע בקרן, מחזיק ביחידות השתתפות  בהתאם לחלקו בהחזקה בקרן (בדומה להחזקת מניות בחברה), אשר מקנות לו רווחים או הפסדים בהתאם לפעילות הקרן בניירות ערך. הקרן משקיעה בניירות ערך בכפוף למדיניותה אשר ניתנת לשינוי בכפוף להוראות החוק. קרן הנאמנות בשונה מחברה אינה גוף משפטי, ומשכך נקבעו כללים מיוחדים למיסוי קרן נאמנות בפקודת מס הכנסה.

פקודת מס הכנסה מגדירה שני סוגים של קרנות נאמנות. קרן נאמנות חייבת וקרן נאמנות פטורה.

סוגי קרנות על-פי מיסוי

קרן פטורה – המשקיע בקרן משלם את המס בזמן המכירה, כמו בכל נייר ערך אחר. הקרן לא משלמת מס על הרווחים מפעילות המסחר השוטפת ולא משערכת את המס. רוב קרנות הנאמנות המוצעות הן פטורות.

  • קרן חייבת – המשקיע לא משלם מס בעת מכירת הקרן, משום שהקרן עצמה משלמת את המס על הרווחים מפעילות המסחר השוטפת. השערוך היומי של הקרן כולל בתוכו כבר את תשלומי המס. קרנות במעמד זה אינן נפוצות.
  • קרן מטבע עיקרי – קרן פטורה שמשקיעה לפחות 90% מנכסיה במטבע חוץ מסוים, לדוגמה קרן אג"ח דולרית. בקרן כזו, חישוב הרווח הריאלי יעשה ע"פ שער המטבע ולא ע"פ מדד המחירים לצרכן.
לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: