ראשית נזכיר כי אופציה הינה חוזה בין שני צדדים הנותן את הזכות לרכוש\למכור נכס בסיס מסוים במחיר מימוש מסוים. בהקשר של הקצאת אופציה לעובדים מדובר באופציית רכש דרכה העובד רשאי לממש את האופציה שברשותו ולרכוש את נכס הבסיס (מניות החברה) מכותב האופציה (החברה) במחיר המימוש אשר סוכם בחוזה.

כאמור, האופציה מקנה לעובד את הזכות לרכוש את מנית החברה במחיר קבוע מראש. מדובר בכלי תגמול נפוץ כמכשיר הוני שלרוב בעל 'תקופת הבשלה' שהיא תקופה בה העובד אינו יכול לממש את האופציה וזה משקף את השירות העתידי שאותו נותן העובד למעסיק.

האופציה, מלבד מכשיר תגמול לעובדים, מספקת לחברה עוד שני יתרונות חשובים לא פחות. הראשון הוא שימור העובד שכן במשך תקופת ההבשלה לעובד יש אינטרס להמשיך ולעבוד בחברה על מנת לממש את האופציות שלו. וכן, חיזוק הנאמנות ורצון הצלחת וקידום החברה בקרב העובדים שכן לעובדים יש אינטרס לעליית מחיר המניה.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: