יוצאים לעצמאות? מזל טוב!
מנע רואי חשבון אתכם ביחד, יד ביד, להצלחה העסקית שלכם!

עוסק פטור הוא עוסק שסך הכנסותיו אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק (נכון לשנת 2017 הסכום נמוך מעט מתקרת הכנסה של 100,000 ₪ בשנה), ומתעדכן מעת לעת. עסקים מסוימים שהיקף פעילותם קטן מאוד פטורים מחובות שונות שמוטלות על כלל העוסקים.

עוסק פטור מדווח על מחזור הכנסותיו למע"מ פעם בשנה בלבד, ולא בכל חודש או חודשיים – כמו עסקים מורשים, ואינו מנפיק ללקוחותיו חשבונית מס, אלא קבלה בלבד. העוסק הזעיר פטור מהתחשבנות כספית עם מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי או דו חודשי. אם המחזור החורג חד פעמי, ישלם העוסק הפטור מע"מ על סכום ההכנסה שלמעלה מסכום התקרה.

המחוקק החריג מספר עיסוקים ומקצועות שמחויבים להתאגד כעוסק מורשה, ואינם רשאים להיחשב עוסק פטור: עו"ד, רו"ח, רופאים, אדריכלים, מהנדסים ועוד.

מלבד ניהול ספרי החשבונות, העוסק הפטור חייב בשמירה של כל המסמכים אשר נוגעים לפעילות העסק: קבלות, הוצאות, אישורי ניכוי מס, טופסי 106 (אם העוסק הפטור עובד גם כשכיר), אישורי תרומות, אישורים על הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות. כמו כל בעל עסק שרשום כעצמאי במס הכנסה, חייב העוסק הפטור לשמור על מסמכי הנהלת החשבונות הקשורים לפעילות העסק לתקופה של שבע שנים.

מומלץ מאוד עוסק פטור להיוועץ ברואה חשבון או ביועץ מס במילוי הדיווח השנתי וההתנהלות הכללית. יועץ מס, כאיש מקצוע שמתווך בין העוסק לבין שלטונות המס, יכול לייעל את ההתנהלות מול הרשויות ומאפשר למצות את מלוא זכויות לעוסק. חשוב לזכור שהפטור של עוסק פטור מתייחס לעניין המע"מ בלבד, והוא אינו פוטר ממס הכנסה ומביטוח לאומי, דו"ח שנתי והצהרת הון.

לייעוץ מקצועי חייגו 077-3-400-400 או השאירו פרטים: