מחשבון מענק קורונה לחברות בגין השתתפות בהוצאות קבועות

👈 המענק הינו עד 400,000 ₪
וניתן להגשה החל מ- 12/5/20 ועד 10/8/20

* תנאים לקבלת המענק:
✅ ירידה במחזור כתוצאה מ"משבר הקורונה" בחודשים 3-4/20 (לעומת 3-4/19 ) של לפחות ב- 25%
✅ חברה/שותפות – מחזור 2019 בין 18,000 ₪ ל- 20 מיליון ₪
✅ עוסק עצמאי – מחזור 2019 בין 300,000 ₪ ל- 20 מיליון ₪.