מחשבון חיסכון במס בגין רכב פרטי בעוסק מורשה ובחברה

 

הכלל הינו 45% מההוצאה משויך לפרטי ו-55% משויך לעסק. ללא קשר לחלוקת ההוצאה בפועל.
לעומת זאת, בחברה 100% מההוצאה תוכר בתנאי שנזקוף את שווי הרכב בתלוש המשכורת.
ונחזור לכלל הראשון, כשיש ספק – תתייעץ.

מצורף מטה מחשבון כדאיות להכרה בהוצאות רכב בחברה או בעוסק